تازه ترین کنسرت پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی با رهبری ارکستر انریکو جرولای در مرکز هنری شهر تورنتو کانادا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پرواز هماى دوازدهم ژوئن، ۲۳ خرداد، همراه با ارکستر سمفونیک به رهبرى انریکو جرولای ایتالیایی در مرکز هنرى شهر تورنتو در کشور کانادا به صحنه رفت و در این اجرا با زبان فارسی و ایتالیایی برای مخاطبانش موسیقی اجرا کرد.

هماى در این کنسرت فصل تازه اى از کارهایش را آغاز کرد و در حضور هوادارانش هم با ارکستر سمفونیک خواند و هم خودش سه تار نواخت.

از اتفاقات جالب توجه این کنسرت خراب شدن سیستم صوتی بود که همه میکروفن ها از کار افتادند اما پرواز همای با دعوت از رهبر ارکسترش به اجراى قطعات اپرا، بدون میکروفن کنسرت را ادامه داد و تشویق تماشاگران را بر انگیخت. این خواننده در بخشى دیگر با ترکیب دو زبان ایتالیایى و گیلکى هواداران را ذوق زده کرد.

پناه بلندى و پستى، بى کَس، مادر، عیب رندان، بى من مخور شراب، مه پاره، زبان نگاه، نمى خواهم، دیوانه ترى، در شب گیسوان تو، زیباتر از خورشید و ماه، ریگولِتتو، اُسُله میو و سرزمین بى کران از جمله قطعاتی بود که همای در کنسرت خود در شهر تورنتو اجرا کرد.