حسین شمسایی از شاعران و مدیحه سرایان کشور و از دوستان مرحوم سبزواری در قالب سروده ای از ویژگی های استاد سبزواری سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین شمسایی از شاعران و مدیحه سرایان کشور و از دوستان مرحوم سبزواری در قالب سروده ای از ویژگی های استاد سبزواری سخن گفته است که در ادامه از نظر شما می گذرد. خبری سهمگین به گوش رسید خبری که دلم از آن لرزید خبر این است، پر کشید ز خاک پدر شعر انقلاب حمید *** اوستاد سخن ز دنیا رفت شاعر هم زبان دل‌ها رفت او که یک عمر وقف نهضت بود زین جهان عاقبت دریغا رفت *** او زبان رسای نهضت بود عاشق انقلاب و ملت بود در دل ظلمت شب تردید با سخن مشعل هدایت بود *** از کلامش حماسه جاری بود از شعارش شعور ساری بود پیر روشن ضمیر عرصه عشق ممتحن بود و سبزواری بود *** سال‌ها در هوای حضرت عشق می‌سرودی حدیثدولت عشق تا رسیدی به آرزویش و دید عاقبت اهتزاز رایت عشق *** کلماتش هماره چون در بود دلش از درد مردمش پر بود در مصاف ستمگران زمان پاک و آزاده همچنان حر بود *** در دفاع مقدس از ایران روز و شب بود با خداجویان رفت سنگر به سنگر و می‌خواند شعر پیروزی ظفرمندان *** دل او محو یاد یاران بود در پیامش صفای باران بود خوشترین لحظه های زندگیش یاد آن پیر در جماران بود *** دل صاف و زبان بران داشت به ولایت به رهبر ایمان داشت جان به کف بود و انقلابی زیست آب شد همچو شمع تا جان داشت *** یاد و راهش همیشه جاوید است مکتبش مهد عشق و امید است کی فراموش گردد از خاطر آن که در سایه سار توحید است *** عشق بر اهل و بیت و قرآنش بود همواره در دل و جانش با دعتیم الی ضیافت حق رمضان رفت و گشت مهمانش *** با ضعیفان هماره الفت داشت با ستم پیشگان خصومت داشت یار مظلوم و خصم ظالم بود بسکه آزاده بود و غیرت داشت حسین شمسایی ۲۴/۳ / ۹۵