موزه ملی ملک در تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه برای کودکان خاص، با برگزاری سه برنامه ویژه کودکان کار در سه منطقه آسیب‌پذیر تهران، خدمات فرهنگی به آنان ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، موقوفه آستان قدس رضوی، کتابخانه و موزه ملی ملک در تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه برای کودکان خاص، با برگزاری سه برنامه ویژه کودکان کار در سه منطقه آسیب‌پذیر تهران، خدمات فرهنگی به آنان ارایه کرد. کارشناسان موزه‌ایِ نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران با حضور در سه مرکز «خانه کودک بهنام» در میدان هرندی، «خانه کودک شوش» در میدان شوش و «مدرسه جمعیت حمایت از کودکان خیابانی» در پاسگاه نعمت‌آباد، با برگزاری دو کارگاه «بازوبندسازی» و «آشنایی با آثار کمال‌الملک»، زمینه خدمات‌رسانی فرهنگی به این مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان را فراهم آورد.