اولین شماره از مجله تخصصی «نارنج» در حوزه نظری ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، «نارنج» به صورت دو فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (چکیده) با مدیر مسوولی افسون امینی و سردبیری خسرو آقایاری منتشر می‌شود. این مجله در هر شماره به یک موضوع نظری می‌پردازد و علاوه بر آن، معرفی آخرین شماره از مجلات تخصصی حوزه کودک، نگاهی به اتفاقات ادبیات کودک و نوجوان جهان و نیز نمایه کامل کتاب شناسی و مقاله شناسی از موضوع مورد بحث را نیز در بر می‌گیرد. مقالات خارج از موضوع، در بخش آزاد مجله منتشر می شوند. «نارنج» را می‌توانید از دو نشر مرکز و چشمه تهیه نمایید.