معاون فنی سازمان صدا و سیما در احکامی جداگانه مدیران کل فنی صدا، فنی صدا و تصویر و فناوری اطلاعات را در این معاونت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا علیدادی در حکمی غلام حسین کشاورز افشاری را به سمت مدیرکل فناوری اطلاعات در معاونت فنی منصوب کرد و مسوولیت هایی نظیر ایجاد بستر مناسب و ساماندهی سایت های سازمان در بستر وب و شبکه های اجتماعی، افزایش کیفیت اینترنت سازمان و تربیت نیروی انسانی خبره و متعهد برای ارتقای حوزه فناوری اطلاعات در سازمان را از مهمترین وظایف او برشمرد. معاون فنی سازمان همچنین حسن مَدّاد را در حکمی به سمت مدیرکل فنی صدا و تصویر منصوب کرد. در حکم مَدّاد هم بر تلاش برای بهبود عملکرد و دسترسی به سطح جهانی در ارائه خدمات لازم فنی به بخش های تولید و استودیویی، فضای پهن باند و برنامه ریزی برای حضور موثر سازمان در این فضا و به کارگیری روش های نوین در توسعه استودیوهای صدا و تصویر تاکید شده است. علیدادی در سومین حکم خود حمیدرضا غیاثوند را به سمت مدیرکل فنی صدا منصوب کرد. وی در این حکم نیز غیاثوند را موظف کرده است در زمینه توجه به تولیدات مدرن، رسانه های تعاملی و شبکه پهن باند و فضای مجازی برنامه ریزی و تلاش کند.