رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران درگذشت استاد حمید سبزواری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، علی معلم رئیس فرهنگستان هنر با سرایش شعری در سوگ حمید سبزواری پدر شعر انقلاب اسلامی، ضایعه درگذشت وی را تسلیت گفت. متن سروده معلم به شرح زیر است: ماه مهمانی خدا چو رسید شاعر شاعران جناب حمید حضرت دوست را مناسب یافت سفر خلد را موافق دید گو گم جمعه بار رفتن بست گرگ و میش سحر به یار رسید سر مرغان باغ جنت بود فرجه‌ای کرد و سوی باغ پرید مرد فرض رکوع بود و سجود خم شد از رنج و پیش کس نخمید مشفق و جذبه و اوستا بود برد از اینجا به شهر نور نوید که در عالم هنوز هست نماز مردم از خدمت خدا نرمید رحمه الله حمید و زمره شعر مانده زیشان چکامه باد و نشید