خانه موسیقی ایران اعلام کرد: فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای خانه موسیقی و شرایط کلی این بیمه طی هفته آینده اطلاع رسانی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مهلت بیمه تکمیلی سال ۹۴-۹۵ در ۳۱ خرداد ماه پایان یافته و با توجه به پیگیری اعضا برای ثبت نام بیمه تکمیلی جدید، زمان و شرایط ثبت نام بیمه تکمیلی سال ۹۵ برای اعضای خانه موسیقی بزودی از طریق سایت اطلاع رسانی می شود.

بنا بر اعلام خانه موسیقی، ‌ این خانه با ایجاد ظرفیت های تازه در زمینه خدمات رسانی به اعضای خود در سراسر کشور، هر ساله با وجود مشکلات عدیده، بیمه تکمیلی را برای اعضا خود فراهم می کند. خانه موسیقی هدف از این اقدام را خدمات دهی پزشکی در جهت تأمین درصد بالایی از هزینه های درمان به ویژه عمل های جراحی و هزینه های بیمارستانی و همچنین تامین آتیه و حمایت از اعضا در مقابل نتایج ناشی از فوت و یا حوادثبرشمرده است. این خانه خاطرنشان می کند: در سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ نفر از اعضای خانه موسیقی و افراد تحت تکفل از این طریق تحت پوشش بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادثقرار گرفتند. براساس اعلام خانه موسیقی، با توجه به پایان یافتن بیمه تکمیلی قبلی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۵، خدمات بیمه تکمیلی سال جدید از اول تیرماه سال جاری محاسبه می شود.