مجری برنامه «ماه عسل گفت»: شب گذشته عمو رضای جاودانی روی آنتن زنده، درباره مدیریت زمان برنامه، نکته ای گفتن، اولا که من به ایشون که بزرگتر ماست، ارادت دارم و خبری از متلک و اینها نبود، ثانیا اگر من بودم، زنگ میزدم، روی آنتن زنده نمی گفتم.

به گزارش خبرگزاری موج، احسان علیخانی در برنامه «ماه عسل» افزود: به هر حال برنامه مهمی دارن و زحمت کشیدن براش ولی حق بدن که ما هم این شب ها دوست داریم، قصه هامون کامل تماشا بشه. من همین جا ازشون عذرخواهی می کنم. رضا جاودانی نیز در ابتدای برنامه «جام پانزدهم» با تشکر ویژه از احسان علیخانی گفت: اگر باعث ناراحتی ایشون شدم، عذرخواهی می کنم اما شماره تلفن شو ندارم وگرنه زنگ می زدم.