علی دادمان فرزند شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم امروز دوشنبه پس از تحمل چند روز بیماری سخت بر اثر سرطان در بیمارستان خاتم الانبیا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری موج، علی دادمان فرزند شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم امروز دوشنبه پس از تحمل چند روز بیماری سخت بر اثر سرطان در بیمارستان خاتم الانبیا درگذشت . شهید رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم اردیبهشت سال ۸۰ براثر سانحه هوایی حین ماموریت به شهادت رسید.