تاکنون سی و پنج ناشر و ۳ هزار خیر فرهنگی در این طرح مشارکت کردند و بیش از ۶۲ هزار جلد کتاب نذری بین مردم توزیع شده است.

رضا حاجی آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری موج درباره طرح نذر کتاب در ماه مبارک رمضان گفت: برنامه نذر کتاب دائمی است و این طور نیست که تعطیل شود. در ایام ماه رمضان کسانی هستند که به شکل مردمی قصد مشارکت دارند، در ماه رمضان بیشتر کتاب هایی که به دست ما رسیده کتاب های مذهبی است.

مدیر انتشارات هزاره ققنوس افزود: از سال ۸۸ این کار توسط ما شروع شد و در اداره کل مالکیت های معنوی وزارت ارشاد و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ثبت شد.

ایده پرداز طرح نذر کتاب گفت: سیزده دوره این برنامه اجرا شده است و در گزارشی که در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب داشتیم، سیصد عنوان کتاب تحت عنوان این طرح به انتشارات هزاره ققنوس رسیده است، سی و پنج ناشر و ۳ هزار خیر فرهنگی در این طرح مشارکت کردند و بیش از ۶۲ هزار جلد کتاب نذری بین مردم توزیع شده است.

حاجی آبادی ادامه داد: نذر کتاب خیمه ای فرهنگی است و همه می توانند به آن راه پیدا کنند، همه بروشورها و شیوه اجرا به شکل رایگان در سایت و صفحه اینستاگرام ما قرار گرفته است، گاهی برخی افراد طرح ما را به شکل بروشور و به همین شکلی که ما اجرا می کنیم ارائه می دهند اما اسم انتشارات هزاره ققنوس را پاک می کنند و به اسم خود مطرح می کنند و در حیطه فرهنگی این کار اخلاقی نیست.

طرح نذر کتاب از محرم سال ۱۳۸۸ به ابتکار انتشارات هزاره ققنوس آغاز شد که در آن به عزاداران حسینی کتاب به صورت نذری داده شد. تنها تفاوت نذر کتاب با دیگر نذرها این است که کسی که کتاب نذری را دریافت می‌کند پس از خواندن باید آن را به دست فرد دیگری بدهد تا او نیز این کتاب را بخواند.