دبیر جشنواره ادبیات سلامت گفت: تمام اعضای هیات انتخاب یا داوری، قطعا از کسانی هستند که دقیقا مثل خود ما در حوزه فرهنگ و هنر فعال هستند و هیچ ارتباطی با وزارت بهداشت ندارند.

بهاء‌الدین مرشدی دبیر جشنواره ادبیات سلامت، در نخستین نشست خبری این جشنواره در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج در مورد نحوه برخورد این جشنواره با متونی که از نحوه عملکرد وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت نوشته شده باشند، گفت: بر اساس مدلی که ما در حال طراحی آن هستیم، تمام اعضای هیات انتخاب یا داوری، قطعا از کسانی هستند که دقیقا مثل خود ما در حوزه فرهنگ و هنر فعال هستند و هیچ ارتباطی با وزارت بهداشت ندارند. بنابراین من فکر نمی کنم که دیدگاه بسته ای وجود داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه من در حدود چهار سال است که با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همکاری دارم و در حال پیگیری مبحث اجتماعی شدن نظام سلامت هستیم، باید بگویم که این انتقادها را می پذیرند و براساس همین انتقادها بوده که به عنوان مثال نسبت به تجمیع تمام سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سرطان که به صورت جداگانه و تک صدایی فعالیت می کردند، در ذیل یک تشکل اقدام کردند. در مورد ایدز هم همینطور. بنابراین در حال رفع کاستی های خود هستند.

مرشدی اظهار کرد: فکر می کنم این نگاه در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت این نگاه نقادانه وجود دارد و در حال آسیب شناسی  و شناسایی حوزه های مشکل دار هستند.

وی با شاره به اینکه این خیلی تعجب برانگیز است که چرا یک وزارت خانه با این عظمت تا پیش از این، معاونت اجتماعی نداشته است، در ادامه گفت:. بنابراین اصلاح ساختار از داخل وزارت خانه تاسیس شده و حالا به فکر شناسایی آسیب ها است، در حال بررسی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت است، به این فکر است که تعامل با سایر دستگاه ها را آغاز کند و به انعقاد تفاهم نامه ها برسد، با سازمان های مردم نهاد بنشیند و به تفاهم هایی برسد، با استارت آپ ها وارد همکاری شود. این است که پاسخ سوال شما در همین اصلاح ساختار وزارت بهداشت نهفته است که به آرامی در حال رفع ایرادات است.

دبیر جشنواره ادبیات سلامت در انتها تاکید کرد: طی چهار سال گذشته شاهد اصلاح رفتار مدیران این وزارت خانه بوده ام و مطمئنم که اگر متن خوب ولو انتقادی باشد قطعا جایزه می گیرد.