فیلم های سینمایی به علت تعطیلاتی که به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) پشت سر گذشت، فروش نسبتاً کمی را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جدید‌ترین آمار فروش فیلم های سینمایی، فیلم سینمایی مغز‌های کوچک زنگ‌زده موفق شد بیش از نیم‌ میلیارد تومان بفروشد و در رتبه نخست فیلم‌های تازه اکران قرار گیرد.

جدید‌ترین آمار فروش برخی فیلم‌ های سینمایی 

«هزارپا»/ ۶۱ سالن/ ۸۶ روز/ ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

«تنگه ابوقریب»/ ۱۵۷ سالن/ ۵۱ روز/ ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

«دم سرخ‌ها»/ ۲۸ سالن/ ۵۸ روز/ ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

«کاتیوشا»/ ۵۶ سالن/ ۶۵ روز/ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

«دارکوب»/ ۱۳ سالن/ ۹۳ روز/ ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان

«شعله‌ور»/ ۸۳ سالن/ ۴۴ روز/ ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان

«مغزهای کوچک زنگ زده»/ ۱۰۰ سالن/ ۲ روز/ ۵۱۰ میلیون تومان

«داش آکل»/ ۷۸ سالن/ ۳۰ روز/ ۳۰۰ میلیون تومان

«همه چی عادیه!»/ ۲۹ سالن/ ۴۴ روز/ ۲۸۰ میلیون تومان

«آخرین بار کی سحر را دیدی؟»/ ۳۷ سالن/ ۳۰ روز/ ۱۶۰ میلیون تومان

«پشت دیوار سکوت»/ ۱۶ سالن/ ۴۴ روز/ ۱۵۰ میلیون تومان

«عرق سرد»/ ۴۱ سالن/ ۲ روز/ ۷۵ میلیون تومان

«یک کیلو و بیست و یک گرم»/ ۳۳ سالن/ ۲۳ روز/ ۶۰ میلیون تومان

«هشتگ»/ ۶۲ سالن/ ۲ روز/ ۶۰ میلیون تومان

«راه رفتن روی سیم»/ ۹ سالن/ ۴ روز/ ۵۵ میلیون تومان

«چراغ‌های ناتمام»/ ۲۷ سالن/ ۲۳ روز/ ۴۵ میلیون تومان

«جاده قدیم»/ ۴۲ سالن/ ۲ روز/ ۳۰ میلیون تومان

«سوفی و دیوانه»/ ۳۱ سالن/ ۲ روز/ ۱۲ میلیون تومان