وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توئیتری نوشت: شجاعت و تعهد حرفه ای عکاسان در حادثه تروریستی اهواز ستودنی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام توئیتری شجاعت عکاسان در حادثه تروریستی اهواز را تحسین کرد.

وزیر ارشاد