معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب «وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال(۲۰۱۵)» به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ ششم تیر سال ۹۴ در خصوص اقدامات تروریستی آمریکا و عوامل آن علیه ملت ایران در تیرماه، افزود: ستاد حقوق بشر با هماهنگی و همکاری شورای فرهنگ عمومی، درج این مناسبت را در تقویم ملی تا تحقق آن مورد پیگیری قرار داد واکنون در سالروز این مناسبت، اولین مجموعه مکتوب از نقض حقوق بشر در آمریکا برای اطلاع پژوهشگران و مردم منتشر شده است. غریب آبادی ادامه داد: این مجموعه که توسط مرکز پایش معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر تدوین و از سوی مرکز انتشارات قوه قضائیه منتشر شده است از نقض حقوق بشر توسط آمریکا در حوزه های مختلف در سال ۲۰۱۵ پرده برمی دارد و تمام محتوای این مجموعه که در ۲ بخش گزارشات و اخبار تنظیم شده است نیزازاسناد، گزارشات و اخبار نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ها و رسانه های عمدتا غربی گردآوری شده است. معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه تصریح کرد: این کتاب ۱۳۰ صفحه ای با پرداختن به نقض حقوق بشردر آمریکا در چندین فصل مجزا از جمله نظام قضایی و زندان، شکنجه، خشونت، قتل، ناپدید شدگی، تبعیض، نژادپرستی، اسلام‌ستیزی، نسل کشی، زنان، کودکان، کارگران و آزادی های مدنی و اجتماعی می تواند به عنوان منبعی مناسب ومعتبر برای اساتید، پژوهشگران، دانشجویان وکارشناسان فعال در حوزه های مرتبط از جمله حقوق بشر، حقوق بین الملل و روابط بین الملل برای پی بردن به ماهیت واقعی آمریکا و ادعاهای دروغین آن در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. غریب آبادی در پایان تاکید کرد: مرکز پایش ستاد حقوق بشر در راستای اهداف و وظایف خود، گزارشات، اخبار و اسناد متعددی از نقض حقوق بشر در سایر کشورهای غربی را نیز جمع آوری و تدوین کرده است که در فرصت مناسب، آنها را منتشر می کند.