به گفته محققان صنایع دستی میراث فرهنگی و بازاریابی گردشگری در هر کشور به حساب می آید و می تواند سهم به سزایی در افزایش گردشگری کشور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، صنایع دستی، یک منبع مهم درآمد از طریق بخش غیررسمی است، نقش بسیار مهمی در اقتصاد یک کشور دارد. منطقه خراسان، در بسیاری از مناطق جهان، صنایع دستی مانند منسوجات و هنر نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد و از این طریق به انتخاب مقصد سفر کمک می‌کند.

صنعت گردشگری، یک بازار مهم صادراتی برای صنایع دستی ارائه می‌دهد. برای مثال در هتل‌ها و رستوران‌ها برای ارائه خدمات و تجهیزات از صنایع دستی متنوع استفاده می‌شود و این موضوع می‌تواند، گردشگران را ترغیب به خرید این محصولات کند.

این سوغاتی‌ها بعدها با گفتن داستان و تجربه سفر از زبان گردشگران، به عنوان ابزار بازاریابی گردشگری عمل می‌کنند.

از این‌رو، باید به هنرهای دستی توجه ویژه‌ای داشت؛ تا بتوان برای افزایش آگاهی و ارائه فرهنگ، از صنایع دستی منطقه استفاده کرد.علاوه بر این، با تقویت بخش صنایع دستی، می‌توان به بازارهای گردشگری موفق دست پیدا کرد.

 پیشرفت در بخش صنایع دستی می‌تواند به توسعه اقتصاد محلی کمک کند و  به تولیدکننده صنایع دستی اجازه می‌دهد تا با گردشگران در حین ارائه صنایع دستی، ارتباط برقرار کند.

محققان عنوان کردند: انتخاب نام تجاری و نوع بسته‌بندی محصولات و ارائه اطلاعات در این زمینه در افزایش فروش صنایع دستی موثر است.