کتاب ایگو دشمن من است نوشته رایان هالیدی توسط سارا سرافراز به فارسی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نامش ایگو و دشمن همه است، دشمن بلند پروازی، موفقیت و مقاومت. دشمن درونی که همه فلاسفه در همه فرهنگ‌ها و اعصار در قالب افسانه‌های ماندگار و آثار هنری بی‌شمار، ما را از آن برحذر داشته‌اند.

رایان هالیدی در کتاب ایگو دشمن من است با طرح مثال‌هایی از ادبیات، فلسفه و تاریخ، تعمقی علمی در ماهیت و خطرات ایگو ارائه می‌دهد و ترسیم می‌کند چگونه می‌توان در بلندپروازی‌ها متواضع، در موفقیت‌ها بخشنده و در شکست‌ها مقاوم بود و نه به ایگو، بلکه به واقعیت خود اتکا کرد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: پای ایگو که به میان آمد، باید آنقدر با آن مبارزه کرد تا بر آن غالب شد، پیش از آنکه او ما را به نابودی بکشاند.

کتاب ایگو دشمن من است که مطالب آن در سه بخش آرزو، موفقیت و شکست تدوین شده، با ترجمه سارا سرافراز در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۲۱ هزار تومان از سوی انتشارات پندار تابان، منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شده است.