روزنامه بی‌قانون امروز با انتشار مطالبی، کنایه‌هایی به فیروزآبادی، رئیس بانک‌ مرکزی و روحانی زد.

به گزارش خبرگزاری موج، موضوع انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور، اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی و برخی اخبار و اظهارنظرهای دیگر، سوژه‌های امروز ضمیمه طنز بی قانون شده است.

روزنامه