مدیر شبکه یک سیما طی حکمی فخرالدین عبادتی را به عنوان مشاور اجرایی و رییس دفتر این شبکه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شبکه یک، با حکم مجید زین العابدین مدیر شبکه یک سیما فخرالدین عبادتی به عنوان مشاور اجرایی و رییس دفتر این شبکه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«نظر به مراتب تعهد و تجارب موثر در عرصه های مختلف رسانه ملی و به منظور تمشیت امور اجرایی حوزه مدیریت شبکه و روابط عمومی، به عنوان مشاور اجرایی و رییس دفتر مدیر شبکه یک سیما منصوب می شوید. مدیر شبکه یک همچنین از زحمات دلسوزانه آقای سید جواد مبینی پور در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و برای ایشان در مسئولیت های پیش رو آرزوی توفیق کرد.»