وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین توئیت خود درباره عباس دوزدوزانی نوشت: دوزدوزانی در پاک دستی زیست و مسئولیت را سکوی خودخواهی و خاندان گزینی نکرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیت خود نوشت: «چندی قبل به عیادت عباس دوزدوزانی (از وزرای پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی) رفتم.

در رونمایی ترجمه ارزشمند منظوم او از قرآن در ماه رمضان امسال هم حضور داشتم. در اوج بیماری، شاداب و خندان بود. در پاک دستی زیست و مسئولیت را سکوی خودخواهی و خاندان گزینی نکرد. او به دیدار حق ره یافت. یادش گرامی».

وزیر ارشاد