شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه فیلم سینمایی بیدار شو آرزو موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد برای فیلم سینمایی بیدار شو آرزو به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری پروانه نمایش خانگی صادر شد.