نمایش بازی زندگی به کارگردانی علیرضا دهقانی از ۱۶ فروردین در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایش بازی زندگی به کارگردانی علیرضا دهقانی نوشته ماندانا عبقری است که با حضور عبقری و دهقانی از ۱۶ فروردین، ساعت ۱۸ در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به صحنه می رود.

در خلاصه این اثر نمایشی به عنوان کاری از گروه تئاتر خُنیا چنین آمده است: «یک خانه خالی، یک درب در انتهای خانه و دو چهارپایه، مرد و زنی پیر و فرتوت به نام مانی و بمانی در چند قدمی مرگ، خاطرات زندگی خود را مرور می کنند ... کودکی در فقر و نداری، جوانی در تنش و انزوا، ازدواج با رنج و سنگ اندازی، آرزوی شهرت در بازیگری که به ناکجا آباد می رسد، پارتی بازی و ضابطه هایی که هنر و استعداد مانی را در شغل بازیگری به انحطاط می کشاند، جامعه تئاتر که با تحریم های بی حد و حصرش مانی را به ورطه نابودی می کشاند، جامعه ای که با نگاه آلوده اش به هنر بازیگری خیابانی مانی او را به چالش مرگ می برد و بمانی، همسری که زیر فشارهای این زندگی بی منطق و معنا، می میرد و می میرد و می میرد ... و اینک، در نقطه پایانی زندگی این زن و مرد، آنها با هم بازی می کنند، زندگی را بازی می کنند، زندگی را همچون شاه نقش های بزرگترین شاهکار ادبی جهان بر صحنه تئاتر زندگی بازی می کنند و می میرند.»

علیرضا اسدی آهنگساز، رکسانه عبقری طراح لباس، پویا شش پری مدیر صحنه، سعید عزیزی مدیر اجرا و پدرام اویسی مدیر روابط عمومی «بازی زندگی» هستند که تا ۷ اردیبهشت به اجرای خود ادامه می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج