مدیر شبکه آموزش سیما طی حکمی، حسین محمودی را به عنوان مدیر طرح و برنامه شبکه آموزش سیما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، در حکمی از سوی حسین ساری مدیر شبکه آموزش سیما، حسین محمودی به عنوان مدیر طرح و برنامه این شبکه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«با توجه به سوابق مفید شما در بخش های ستادی و تولیدی، انتظار می رود با تعامل و همکاری درون و برون شبکه ای به ویژه با مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما، وظایف طرح و برنامه بطور موثری پیگیری شود.

تدوین برنامه و نقشه سالیانه پیام و محتوی، مبتی بر برنامه پنج ساله و راهبردی شبکه آموزش، معاونت سیما و سازمان، ارزیابی مستمر و فرآیندی برنامه ها از حیث محتوی و جذابیت، و ابلاغ سیاست ها، اصول و ضوابط مدیریت پیام به گروه های برنامه ساز و تهیه گزارش های مفید برای شبکه، معاونت سیما و مراکز متقاضی در سازمان از موتردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»

همچنین در پایان از تلاش های شهرام کجوری در دوره تصدی این سمت نیز قدردانی شد.

حسین محمودی پیش از این مدیر تولیدات جانبی مرکز صبا و رئیس دفتر مدیر شبکه آموزش سیما بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج