نشست علمی حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران روز دوشنبه چهارم دی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست علمی حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران روز دوشنبه ۴ دی در دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران برگزار می شود. این نشست با حضور حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، مهدی زاهدی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، داوود دشتی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل برگزار می شود.

در این نشست کارشناسان به بررسی موضوع «حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران» و بحث و تبادل نظر پیرامون آن خواهند پرداخت. 

این نشست ساعت ۹ صبح روز دوشنبه چهارم دی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج