نشست جنسیت در تربیت اسلامی در پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، گروه فلسفه تعلیم و تربیت و گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران سلسله جلسات تحلیلی و نقد مقالات علمی را برگزار می کنند.

دوره اول این جلسات با محور« شخص فرهیخته» برپا می شود.

در نشست «جنسیت در تربیت اسلامی» آسیه میرمحمودی دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ارائه کننده است.

این نشست یکشنبه سوم دی ماه از ساعت ۱۲ در پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج