شورای بین المللی موزه‌ها (ایکوم) شعار سال ۲۰۱۸ میلادی خود را به مناسبت ۱۸ می روز جهانی موزه‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، موزه‌های درهم تنیده: رویکردهای نو، مردمان نو عنوانی است که شورای بین‌المللی موزه‌ها به‌عنوان شعار روز جهانی موزه‌ها در سال ۲۰۱۸ انتخاب کرده که در روز ۱۸ می سال آینده میلادی (۲۸ اردیبهشت ۹۷) در سراسر جهان جشن گرفته می شود.

در توضیح این شعار آمده است: در جهانِ پیوسته کنونی، درک نقش موزه‌ها بدون توجه به پیوندهایی که ایجاد می کنند، غیرممکن است. موزه‌ها عضوی اصلی و حیاتی از جامعه، منظر فرهنگی و محیط طبیعی هستند. تکنولوژی این امکان را فراهم می کند تا موزه‌ها بتوانند با چیزی به سادگی یک «هشتگ #» به فراتر از مخاطبان اصلی خود دست یابند. برای برخی از موزه‌ها تکنولوژی حتی برای ایجاد پیوندهای جدید نیاز نیست و تنها رویکردی جدید به مجموعه شان راهی جدید و نوآورانه برای جذب مخاطبان جدید است. در رو زجهانی موزه‌ها در سال ۲۰۱۸، همه موزه‌ها به یافتن رویکردها و مخاطبان جدید از طریق کاوش، تقویت و ایجاد پیوندها و ارتباطات تشویق می شوند.

از سال ۱۹۷۷، هرساله روز جهانی موزه‌ها  گرامی داشته می شود. هر ساله این روز بر یکی از موضوعات اجتماعی تمرکز دارد.

در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۳۵ هزار موزه از ۱۴۵ کشور جهان این روز را با فعالیت‌ها و مناسبت‌هایی گرامی داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج