نمایشگاه نقاشی های مدرن غزال جوان با عنوان حوض نقاشی از جمعه ۵ آبان در گالری شلمان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج،  نمایشگاه نقاشی های غزال جوان از ۵ تا ۱۰ آبان در گالری شلمان برپا می شود. در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: زبان هنر زبانی جدا از زبان منطق است اما هنر از قوانین منطق در راه بهتر بیان کردن معانی بهره می گیرد. زبان هنر «زبان تفهیم» است، «زبان ادراک» است و از این جهت به تمثیل متوسل می شود. هنر کتیبه ای نیست که فقط یک کلام برآن نقش بسته باشد، بلکه پنجره ای است که از ورای آن هر کس معنی واحد را به گونه ای در می یابد.

در سیر تاریخ هنر یکی از مناقشه برانگیزترین تحولات هنری، آن چیزیست که امروزه هنر مدرن می‏ نامیم. در فلسفه هنر بر آمده از رویکرد مدرن، احساس هنرمند و بیان این حس، بر آنچه بازنمایی می شود ارجحیت یافت. در این عرصه هنرمند دیگر در صدد نمایاندن چیزی که در برابر چشم اوست نیست، بلکه به دنبال راهی است تا با بهره گیری از انواع رنگ ها و خطوط بتواند خویشتن را بهتر بیان کند.

مجموعه حاضر نقاشی هایی است به سبک مدرن که به روش ترکیب تصاویر و قاعده بافت تصویر اجرا شده اند. قاعده بافت تصویر امکانات بسیاری را در امر ترکیب تصاویر فراهم می‏ کند. تنوع بافت ها موجب تنوع ترکیب می شود که اثر به دست آمده را از ویژگی های خاصی برخوردار می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج