کیا پارسا به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و موافقت معاون رئیس جمهور، مدیر جدید مجموعه سعدآباد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و موافقت معاون رئیس جمهور، کیا پارسا به مدیریت مجموعه سعدآباد منصوب شد.

محمدرضا کارگر، مدیر اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی و سرپرست پیشین مجموعه سعد آباد، با آرزوی آغاز دوران با ثبات و پایدار در مجموعه سعدآباد گفت: مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد بزرگترین موزه کشور، خاورمیانه و به نوعی جهان است که از لحاظ واقع شدن در تهران و ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج