مراسم رونمایی از سایت سقا و کتاب ١٠٠ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در مراسمی با حضور معاون فرهنگی وزیر علوم و مسوول سازمان بسیج دانشجویی، در محل لانه جاسوسی از کتاب ١٠٠ که شامل ١٠٠ بیانیه تخصصی جریان دانشجویی و سایت سقا که خدمات بسیج دانشجویی برای تسهیل کار زائرین دانشجوی اربعین حسینی است، رونمایی شد.