مقام معظم رهبری درباره حکم استفاده از نذری‌هایی که با مال شبهه‌دار تهیه می شود گفت: چون یقین ندارید این غذا حرام است، یقین ندارید که متعلق خمس است، خوردنش اشکال ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، مقام معظم رهبری درباره خوردن غذاهایی که در ایام محرم داده می‌شود و انسان به حلال بودن آنها یقین ندارد، گفت: چون یقین به حرام بودن یا مخلوط به حرام بودن آن غذا ندارید، یعنی یقین ندارید این غذا حرام است، یقین ندارید که متعلق خمس است، خوردنش اشکال ندارد. اما از نظر اخلاقی چون پرسیدندبعضی‌ها می‌گویند اگر پول خمس در آن باشد ممکن است اثر وضعی داشته باشد.

اگر بتوانید احتیاط کنید خوب است؛ به این معنا که اگر تبعات سویی ندارد نخورید، قبول نکنید، یا اینکه اگر مثلا متعلق خمس است نه به این معنا که حتما متعلق خمس است یعنی شبهه دارید خودتان خمسش را بپردازید یا اگر موردی است که ممکن است از باب شبهه حرام شک داشته باشید، یعنی مثلا مال مردم باشد، به عنوان رد مظالم بپردازید؛ گرچه واجب نیست. در حکم اولی که گفتیم شما یقین ندارید غذا از حرام است یا مخلوط به حرام است، خوردنش اشکالی ندارد. بنابراین در مجالس عزا که شرکت می‌کنید و طعام برای شما می‌آورند و امثال اینها، خوردنش اشکال ندارد، از نظر فقهی حرام نیست. اما اگر کسی بخواهدخلاصه به قول معروف جز اولیای الهی باشد پرهیز بیشتری داشته باشد احتیاط خوب است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج