جلسه رسیدگی به پرونده‌های خبرنامه دانشجویان ایران، خبرگزاری پانا (خبرگزاری دانش‌آموزی) و هفته‌نامه راه شهیدان شهرضا صبح امروز (یکشنبه) دوم مهرماه در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه به پرونده مدیرمسئول خبرنامه دانشجویان ایران به اتهام درج مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر مسئول را مجرم تشخیص نداد.

همچنین در این جلسه به پرونده مدیر خبرگزاری پانا به اتهام افشای اطلاعات شخصی و با شکایت شاکیان خصوصی رسیدگی شد که پس از پایان جلسه، هیات منصفه مطبوعات، مدیر این خبرگزاری را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست.

در جلسه امروز همچنین به پرونده مدیرمسئول هفته‌نامه راه شهیدان شهرضا به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و توهین به شکات رسیدگی شد که مدیر مسئول این هفته‌نامه در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد و در خصوص اتهام توهین به شکات مجرم شناخته نشد. همچنین مدیرمسئول این هفته نامه از سوی هیئت منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج