نتایج نظرسنجی از ناشران حاضر در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران نشان می‌دهد که ۶۰ درصد آنها از میزان فروش خود در نمایشگاه امسال رضایت داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، نتایج نظرسنجی از ناشران و غرفه داران حاضر در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شد. اهداف این تحقیق در نظرسنجی صورت گرفته دستیابی به دلیل و انگیزه غرفه داران برای شرکت در نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه‌داران درباره محل، زمان و ساعت بازدید نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات و تجهیزات غرفه‌ها، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در نمایشگاه، ارزیابی غرفه داران از نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته در خصوص میزان فروش، دستیابی به نظر غرفه داران در خصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه در سال‌های آینده و دستیابی به انتقادها، پیشنهادها و انتظارهای غرفه داران از نمایشگاه بوده است. در این بررسی از روش پیمایشی (Survey) استفاده شده و روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه حضوری بوده است. بر اساس نتایج تجمیعی به دست آمده از نظرسنجی غرفه‌داران حاضر در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی مدت ۱۱ روز برگزاری نمایشگاه، اطلاع رسانی قوی‌تر، رسیدگی به حمل و نقل و افزایش امکانات رفاهی، مهم‌ترین پیشنهادات ناشران برای برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده است. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته ۲۲.۸ درصد ناشران و غرفه داران از ۶ تا ۱۰ مرتبه در ادوار مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور داشته‌اند. ۲۰ درصد نیز از ۱۶ تا ۲۰ مرتبه و ۵.۸ درصد نیز برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت داشته‌اند. ۳۶.۸ درصد ناشران نیز از ۶ تا ۱۰ عنوان کتاب چاپ اول را در نمایشگاه امسال عرضه کرده بودند. بر مبنای این پژوهش استان‌های قم، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و گیلان، بعد از تهران به ترتیب بیشترین ناشر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب امسال را داشته‌اند. ۹۰ درصد پاسخگویان از میزان خدمات بانک عامل و دستگاه‌های خودپرداز و کارت خوان‌ها رضایت داشته‌اند. میزان رضایت غرفه داران و ناشران از شیوه ثبت نام برای حضور در نمایشگاه و فرآیند دریافت غرفه براساس این پژوهش ۷۵ درصد بوده است. ۸۰ درصد غرفه‌داران و ناشران از تاریخ برگزاری نمایشگاه رضایت داشته و ۷۵ درصد نیز نقش نمایشگاه در بهبود وضعیت اقتصادی نشر را مناسب دانسته‌اند. ۷۰ درصد نیز از میزان استقبال مردم از نمایشگاه امسال رضایت داشته‌اند. بر اساس نظرسنجی از ناشران و غرفه داران ۸۰ درصد از نحوه توزیع بن کتاب در نمایشگاه رضایت داشته‌اند و ۶۰ درصد نیز از میزان فروش خود در نمایشگاه امسال رضایت داشته‌اند.