فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت مصطفی کمال پورتراب استاد موسیقی ایرانی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت مصطفی کمال پورتراب استاد صاحب نام موسیقی کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن پیام تسلیت فرزاد طالبی آمده است:

«گاهی خبر، تلخ تر از پیش می رسد.بزرگمرد عرصه هنر موسیقی، آخرین پیوند نغمه ها و نواها را در کوچ ابدی خود، سامانی جاودانه بخشید.استاد مصطفی کمال پورتراب، فرزند برومند خاک بود و اینک نیز همسفر خاک شده است.چهره ماندگار موسیقی ایرانی که بسیاری از نام آوران شاخص و تاثیرگذاراین هنر در روزگار ما، وامدار دانش و تجربیات روشن اویند و آثار مکتوب وی را مرجع پژوهندگان و دانشجویان این حوزه می دانند.

آمرزش و آرامش روح بلندش را از درگاه ایزدمنان، امید می بریم و برای بازماندگان محترمش، صبر و اجر مسئلت می نماییم.»