کتاب «سوبژکتیویته بدون سوژه‌ها» نوشته کلی الیور با ترجمه زهره اکسیری و پویا غلامی توسط انتشارات گل آذین منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب «سوبژکتیویته بدون سوژه‌ها» با عنوان فرعی «از پدران ابژه تا مادران میل ورز» نوشته کلی الیور، به تازگی با ترجمه زهره اکسیری و پویا غلامی توسط انتشارات گل آذین منتشر و راهی بازار نشر شده است. کلی الیور، استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشگاه وندریت است. او که مطالعه موضوعاتی چون فمنیسم، فرهنگ پاپ، نظریه فیلم، مطالعات رسانه و اخلاق را در کارنامه دارد، در مقدمه این کتاب نوشته است: در این کتاب از زوایای مختلف، همواره با اجتناب از انگاره های افراطی هویت که ما را به انتخاب یک موضع و نه موضعی دیگر وامی دارند، سراغ مسئله هویت می روم. از این دو منظور دارم: پذیرش یا رد سیاست هویت و رجحان یکی بر دیگری (یا برعکس). «سوبژکتیویته بدون سوژه ها» دومین کتابی است که از کلی الیور به فارسی ترجمه می شود و به تازگی از چاپخانه خارج شده است.