شرایط پیوستن نیشابور به عنوان شهر خلاق یونسکو مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری موج، هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و شهر فیروزه در مجلس با سعدالله نصیری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو دیدار کرد.

در این دیدار در مورد شرایط پیوستن نیشابور به عنوان شهر خلاق یونسکو و همچنین فعالیت های پیرامون شناساندن هرچه بهتر این شهر به جهان گفتگوهایی صورت گرفت. 

در صورت تحقق این مساله، نیشابور بیش از پیش در مرکز توجهات حوزه گردشگری قرار خواهد کرد و این امر بر رونق و توسعه شهری خواهد افزود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج