محمد مهدی حیدریان در حکمی با مأموریت ایجاد تعامل در همراهی با نهضت تولید محتوا و تقویت نمایش خانگی ،توسعه فعالیت سامانه VOD ، ایجاد بازارهای جدید مکمل داخلی و خارجی و... مهدی یزدانی را به عنوان "مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری" منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی حیدریان در حکمی با مأموریت ایجاد تعامل در همراهی با نهضت تولید محتوا و تقویت نمایش خانگی، توسعه فعالیت سامانه VOD ، ایجاد بازارهای جدید مکمل داخلی و خارجی و... مهدی یزدانی را به عنوان "مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری" منصوب کرد.

در حکمی پس از جابجایی مدیران و معاونان سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی ،"نصرت الله مرادی" معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی و " دکتر سید مصطفی ابطحی" مدیرعامل سابق موسسه رسانه های تصویری را به عنوان مشاوران رئیس سازمان سینمایی منصوب کرد

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج