«هستی و مخلوقاتش، همگی مسخر وجود انسانی گشت تا به تقرب، پروردگارش را دریابد. و این رمزِ آفرینشِ برترین موجود عالم، انسان است تا با حرکت بر روی کره خاکی، عظمت و بزرگی خالقش را دریافته و بیش از پیش در مسیر شناخت و تعالی گام بردارد. که بی‌شک این تعالی تنها در جستجوی لقای خالقش میسر نخواهد شد؛ بر این شد تا هستی به رنگ معنویت درآمیزد و وجود انسانی را به بُعد روحانی دریابد تا این جهان مادی نیز از معنویت به واسطه حضور انسان بر روی آن بهره‌مند گردد.»

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در یادداشتی به مناست ماه رمضان، به اهمیت درک برکات و فلسفه وجودی این ایام مبارک اشاره کرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه و تعمق به فلسفه سفر در بطن زندگی انسانی، به این نکته اشاره می‌کند که حقیقت حضور آدمی بر روی هستی خود از بطن سفر آغاز شده و با سفر آخرت ادامه پیدا می‌کند؛ به عبارتی انسان در مسیر معنا و رشد در بستر سفر در این دنیا زندگی می کند.

ایمانی خوشخو با اشاره به اهمیت توجه به حقیقت آفرینش و حرکت در مسیر اهداف پروردگار، کسب معنا و شناخت را از اهداف خلقت انسانی دانسته و اظهار می‌کند: معنویت اصل فلسفه حرکت انسان در زندگی و سفرهای دنیایی است. معنویت در راستای توجه به شناخت و کشف حقایق هستی در انواع سفرهای انسانی و حرکت بر روی کره خاکی رخ می‌دهد.

وی ضمن تاکید بر گونه‌های شناخت و انواع سفرهای روحانی و انفسی درون انسان، چنین بیان می‌کند: ماه مبارک رمضان، مهمانی خالق و آفریننده‌ای است که همه عالم و عالمیان را در خدمت به انسان و میزبانی‌اش در جهت تحقق سفر انفسی و کشف معنا و جستجوی لقای ربانی مقدر فرموده است. چنانکه در ادعیه ماه مبارک از زبان ائمه معصومین علیهم السلام، در دعای افتتاح می‌خوانیم: " اللهم ما عرفتنا من الحق..." در این دعا و سایر ادعیه این ماه، از پروردگار معرفت و شناخت طلب می کنیم و این همان هدف والای انسانی است.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ضمن تاکید به فلسفه سفر در گردشگری، ماهیت اصلی گردشگری را مبدا و آفرینش انسانی و سفر بیان کرده که شناخت و معرفت از جمله اجزای جدایی‌ناپذیر این حرکت انسانی به شمار می‌روند. لذا همواره بایستی این فلسفه معنوی مد نظر قرار داده شود تا هدف اصلی گردشگری که همانا تحقق فلسفه حرکت انسانی در سفر است، هم در بُعد مادی و هم معنوی، به درستی و در مسیر صحیح صورت پذیرد. و چه بسا سفرهای انفسی پیش زمینه اصلی کشف حقیقت و معنویت در گونه های سفر محسوب می‌شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج