افضل‌السادات حسینی در ادامه فعالیت‌های پژوهشی و تألیفی خود از نگارش کتابی با موضوعیت «تفکر در اندیشه‌های تربیتی پست‌مدرن»‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، این استاد دانشگاه در حال حاضر مشغول ویرایش نهایی کتابی با موضوعیت «تفکر در اندیشه‌های تربیتی پست‌مدرن» است. او معقد است اندیشه‌های پست‌مدرن اندیشه‌های تفکرمحوری هستند که می‌توانند پاسخگوی چالش‌های عصر امروز به لحاظ تربیتی باشند و از این رو شاید بهترین گزینه محسوب شوند.

«سازه‌گرایی رویکرد خلاقانه در آموزش» عنوان یکی دیگر از آثار تألیفی حسینی است که به اهمیت و ضرورت سازه‌گرایی که همان ساختگرایی است در نظام آموزشی تأکید می‌کند و به گفته او، بهترین رویکرد در نظام آموزشی ما می‌تواند قرار گیرد.

همچنین «تفکر نقاد و خلاق» اثر لوی هونگ کونگی عنوان اثر ترجمه‌ای این مترجم است که قرار است در انتشارات دانشگاه تهران راهی بازار شود. این کتاب در ۲۴ فصل طراحی و تألیف شده و بیش از نیمی از فصل‌های آن تنها به مباحثی درباره تفکر نقاد اختصاص دارد. در پایان بحث به منظور به‌کارگیری چنین تفکری در زندگی روزمره تمرین‌هایی گنجانده شده است.

به تازگی نیز کتاب «خلاقیت آموزشی» شامل مقایسه نظام آموزشی ایران،‌ استرالیا و ژاپن به قلم این استاد دانشگاه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی راهی بازار شده است. بخش‌های متعدد این کتاب پیش‌تر در قالب مجموعه‌ای از مقالات راهی بازار شده‌ بودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج