جلسه رسیدگی به پرونده‌های سایت «رجانیوز» و ماهنامه «مهرنامه» در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه به پرونده مدیر سایت رجانیوز به اتهام انتشار مطالب غیرواقع و با شکایت مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر این سایت را مجرم تشخیص نداد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسوول ماهنامه مهرنامه به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی و با شکایت دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی شد که پس از این پایان جلسه، مدیرمسوول این ماهنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج