جلسه رسیدگی به پرونده‌های «خبرآنلاین» و «سینما» صبح امروز (یکشنبه) در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز به پرونده مدیر مسوول «خبرآنلاین» با شکایت صدا و سیما و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر مسوول خبرآنلاین را مجرم تشخیص نداد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسوول نشریه «سینما» با اتهام استفاده ابزاری از تصویر زنان رسیدگی شد که با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول این نشریه مجرم شناخته نشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج