معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی گفت: نشریاتی که ترتیب انتشار غیرروزانه دارند با شیوه و شاخص‌های جدید ارزیابی کیفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت معاونت مطبوعاتی، محمد سروش با اشاره به تغییراتی که در نحوه ارزیابی کیفی نشریات براساس شاخص‌های جدید صورت گرفته، تصریح کرد: تمام نشریات غیرروزانه می‌توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) و مطالعه شیوه‌نامه ارزیابی کیفی نشریات نسبت به پرکردن فرم خوداظهاری نشریه خود اقدام کنند.

به گفته معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، مدیران مسئول نشریات پس از تکمیل فرم خوداظهاری باید سه شماره‌ آخر منتشره (از جمله شماره ارزیابی شده در فرم) را همراه با مستندات لازم (بویژه درخصوص بند 5 فرم خوداظهاری) که در فرآیند ارزیابی، در کمیته ارزیابی قابل استفاده است را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال کنند.

وی تاکید کرد: پس از شروع ارزیابی با شاخص‌ها و شیوه جدید، امتیازهای کسب شده قبلی نشریات بلا اثر شده و امتیازات جدید معیار کیفیت نشریات خواهد بود.

ضریب کیفی نشریات، معیار اصلی در ارائه تسهیلات، یارانه، آگهی‌های دولتی، خرید شماره‌های برگشتی و طرح اشتراک بوده و به صورت ادواری، مطابق شیوه نامه منتشره، توسط کمیته‌ای با ترکیبی صنفی تعیین می‌شود که شامل معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، یک استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران، یک کارشناس به انتخاب هیأت نظارت بر مطبوعات، یک مدیر مسوول به انتخاب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول، نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات، نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری و یک سردبیر به انتخاب کارگروه توسعه مطبوعات است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج