دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: خبرگزاری فارس در رابطه با اتهام نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر کسائیان با اشاره به برگزاری جلسه امروز دادگاه مطبوعات، گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات خبرگزاری فارس و سایت فاش نیوز امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

وی در خصوص پرونده شکایت از خبرگزاری فارس،گفت: خبرگزاری فارس به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به دادگاه فراخوانده شد و در نهایت این خبرگزاری در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: سایت فاش نیوز به سه اتهام افترا، نشر مطالب خلاف واقع و توهین به مامور در حین انجام وظیفه در دادگاه مطبوعات حاضر شد که در هر سه اتهام مجرم شناخته نشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج