کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» به قلم محمدحسن یعقوبیان توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» اثر جدید محمدحسن یعقوبیان منتشر شد.

حقیقت وحی ازجمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی جایگاه خاصی دارد. در این میان عارفان، فیلسوفان و متکلمان در ادیانی همچون اسلام و مسیحیت در برهه‌های مختلف در تحلیل حقیقت وحی اهتمام داشته‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین شبهات و پرسش‌ها در این خصوص هنوز هم‌اندیشمندان بدین مهم می‌پردازند. یکی از ضرورت‌های موجود بازخوانی و تحلیل نظرات حکما و عرفا و متکلمان اسلامی در این خصوص است؛ چراکه وجود برخی عبارات در متون اندیشمندان اسلامی موجب سوء‌تفاهم را فراهم آورده و برخی روشنفکرها این عبارات را دستمایه قرار داده و با استناد به متون فلسفه و عرفانی، به‌زعم خویش در مقام نقد حقیقت وحی برآمده‌اند.

رویکرد اصلی کتاب، رویکردی فلسفی است. اما به اقتضاء برخی موضوعات، به رویکردهای کلامی و عرفانی عنایت شده است. هدف محقق محترم آن است که با رویکردی جامع‌نگر، ساحت‌های معرفتی مختلف را در کنار هم قرار داده و دریک روش دیالکتیکی به گفت‌وگوی انتقادی بپردازند. این روند، کتاب را به روش تحلیلی تطبیقی فراخوانده است. به دنبال همین روش است که در طی فصول مختلف، هم به شکل تدریجی و هم در فصل نهایی و جمع‌بندی، مبانی و ادله اندیشمندان مختلف موردنقد و بررسی قرار می‌گیرند و نهایتاً با روش تلفیقی، پوسته‌ها و هسته‌های نظرات و دیدگاه‌های مختلف از یکدیگر متمایز می‌شوند تا وفاق و خلاف آن‌ها مشخص شود و نظر نهایی امکان تحقق بیابد.

کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی در 343 صفحه و به قیمت 25هزار تومان روانه بازار فروش شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج