کتاب «...نگاران» خاطرات 50 روزنامه نگار استان قزوین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این کتاب 50 تن از روزنامه نگاران دور و نزدیک عرصه رسانه ای اولین و یا مهمترین خاطرات خود را در رابطه با عالم خبر و روزنامه نگاری مکتوب کرده اند.

مجموعه ی خاطرات کتاب «... نگاران» از زبان روزنامه نگارانی مطرح می شود که طی دهه های گذشته همکاری ارزشمندی با نگارنده کتاب داشته و در رسانه های مختلف به نوشتن و انتقال مطالب اجتماعی و فرهنگی خود در رسانه های محلی و بعضا ملی پرداخته اند.

این کتاب توسط نگارنده آن در شمارگان 2 هزار نسخه منتشر و در ایام پیش روی در دسترس علاقه مندان است.

کتاب «... نگاران» چهلمین اثر حسن شکیب زاده، روزنامه نگار و نویسنده بومی استان قزوین است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج