هشتمین شماره از ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» ویژه محمد چرمشیر نمایشنامه نویس و مدرس با سابقه تئاتر ایران، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» در هشتمین شماره از دومین سال انتشار خود، حاوی پرونده ای برای محمد چرمشیر نمایشنامه نویس و مدرس با سابقه تئاتر ایران و با نگاهی به زندگی و آثار این هنرمند، منتشر شد.

این شماره از ماهنامه «پاراگراف» با نوشتاری از علی رفیعی، حمید لبخنده، حسن فتحی، حسین پاکدل، محمد رحمانیان، حمید امجد، حسین عاطفی، اشکان خطیبی، محمد عاقبتی، رضا حداد، رضا سرور، اشتفان وایلند، عباس غفاری، جابر رمضانی، شهرام احمدزاده و مهدی صفاری نژاد به زندگی و آثار محمد چرمشیر پرداخته است.

همچنین در این شماره گفتگویی با ماهان چرمشیر تنها فرزند محمد چرمشیر منتشر شده است.

در بخش پایانی هشتمین شماره ماهنامه «پاراگراف» نیز پرونده ای شامل عکس هایی از دوران مختلف زندگی محمد چرمشیر و نمایش های اجرا شده از آثار او به چاپ رسیده است.

بهاره برهانی صاحب امتیاز و مدیر مسئول و محمدرسول صادقی سردبیر ماهنامه هنرهای نمایشی «پاراگراف» هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج