کتاب‌های «اصول فقه تکمیلی» و «اصول فقه به زبان ساده» منتشر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب «اصول فقه تکمیلی » نوشته عزیزالله فهیمی در ۲۵۴ صفحه و با قیمت ۱۸ هزار تومان در نشر خرسندی منتشر شده است.

این کتاب شامل ۱۲ فصل برای دوره تحصیلات تکمیلی نگارش شده است. در فصل اول این کتاب به نکات مقدماتی، فصل دوم به بحث وضع و تقسیم الاظ و بررسی اصول لفظی، فصل سوم به اوامر و نواهی، فصل چهارم به مفاهیم، فصل پنجم به عام و خاص، فصل ششم به مطلق و مقیّد و مجمل و مبیّن، فصل هفتم به قطع و ظن و شک، فصل هشتم به ادله اربعه، فصل نهم به دیگر ادله و منابع فقه، فصل دهم به اصول عملیه، فصل یازدهم به تعارض ادله و فصل دوازدهم به اجتهاد و تقلید پرداخته شده است.

کتاب «اصول فقه به زبان ساده» نیز نوشته عزیزالله فهیمی نیز در ۱۹۲ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ جلد توسط همین انتشارات به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر ۱۲ فصل برای دوره کارشناسی نگارش شده است. در پشت جلد کتاب نوشته شده است: «کتاب حاضر با توجه به سرفصل‌های تعیین‌شده برای درس اصول فقه در دوره کارشناسی تدوین شده است و دانشجویان را در  فراگیری بهتر این علم پربهره و آمادگی آنان برای امتحانات کانون وکلا و... یاری می‌کند.»

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج