علیرضا تک دهقان کاتب قرآن کریم و اهل قزوین است که در اثری هنری به کتابت قرآن کریم به خط نسخ هندی پرداخته و این مصحف با همت مرکز طبع و نشر قرآن کریم دردست چاپ است.

به گزارش خبرگزاری موج، خط نسخ از رایج​‌ترین خطوط جهت کتابت قرآن کریم است. «ابن مقله شیرازی» در قرن سوم هجری، مبدع این خط بوده و از آن به بعد عمده مصاحف به خط نسخ کتابت شده است. لازم به ذکر است کاتبان در بلاد مختلف اسلامی متناسب با ذائقه و سلیقه خود دخل و تصرف​‌هایی در این خط داشته‌اند، لذا در حال حاضر خط نسخ در کشورهای عربی، کشورهای شبه قاره هند و ایران دارای تفاوت​‌هایی است و بر این اساس، خط نسخ عربی (یا ترکی)، خط نسخ هندی و خط نسخ ایرانی به وجود آمده است که البته اساس و پایه هر سه یکسان است.

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران با تأسیس دارالکتابه و با هدف احیاء نهضت قرآن‌نویسی، اقدام به شناسایی خوشنویسان مستعد و ارتقاء سطح هنری آنها کرد و در این راستا تاکنون مصاحف متعددی به خط نسخ به سبک​های ایرانی، عربی و هندی کتابت شده و یا در حال کتابت است. یکی از مصاحف کتابت شده در سال‌های اخیر، مصحفی به خط نسخ به سبک هندی است که توسط جناب آقای علیرضا تک ​دهقان از خوشنویسان ممتاز استان قزوین و از اعضای دارالکتابه مرکز به رشته تحریر درآمده است.

این مصحف دارای وی‍ژگی​‌هایی بدین شرح است؛

نگارش کلمات بر اساس قواعد رسم‌​المصحف و علامت ‌گذاری آن بر اساس شیوه شبه قاره هند است.

برای اولین بار مصحفی به خط نسخ به سبک هندی و در 604 صفحه (مطابق با صفحه‌​بندی رایج جهان اسلام) کتابت شده که همه صفحات با آیه شروع شده و به پایان آیه ختم می​‌شود.

نظارت فنی و هنری بر مراحل کتابت قرآن به صورت کامل صورت گرفته و بعد از اتمام کتابت، بازخوانی و اصلاح اشکالات با دقت فراوان انجام شده است.

آرایه‌​های هنری این مصحف بر اساس ذائقه مخاطبان و به شکلی زیبا طراحی و درج شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج