مدیر روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور از تشکیل کارگروه سیاست گذاری برنامه های مهدوی در رسانه ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا قربان زاده مدیر روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور با اعلام خبری گفت: ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور نهادی است سیاستگذار، مبتنی بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی و عمل هماهنگ و پویا در عرصه مهدویت و انتظار فرج که بر اساس تعالیم قرآن و عترت، مندرج در آموزه های اسلام ناب با ترازی جهانی به راهبری، برنامه ریزی و اقدام در این حوزه می پردازد.

وی ادامه داد: این تشکل براساس رهنمودهای ولی فقیه و مراجع عظام خود را متعهد به اتخاذ مواضع اثربخش در عرصه مهدویت می داند که با هم افزایی اعضا، بهره مندی از روش های اصیل فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغی و رسانه ای و ظرفیت های حوزه ها و مراکز علمی، فرهنگسازی، رصد و پیشگیری از تحریفات و انحرافات این حوزه را پیگیری و پشتیبانی می کند.

مدیر روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور با اشاره به عضویت سازمان صداوسیما در  این ستاد گفت: تبیین صحیح و جامع موضوع مهدویت یکی از رسالت های راهبردی رسانه ملی است. آشناکردن جامعه با مساله انتظار، ظهور منجی و موعود و تبیین وظایف منتظران یکی از مهمترین انتظارات از رسانه ملی محسوب می شود و برهمین اساس کارگروه سیاست گذاری برنامه های مهدوی در رسانه ملی تشکیل شده است.

قربان زاده بیان کرد: این کارگروه زیرمجموعه ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور است که با مسوولیت صدا و سیمای مرکز قم تشکیل و جلسات آن برگزار می شود.

عضو کارگروه سیاست گذاری برنامه های مهدوی در رسانه ملی اظهار کرد: ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات آن را به مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم واگذار کرده است.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه ماهیتی رسانه ای دارد، گفت: کارگروه سیاست گذاری برنامه های مهدوی در رسانه ملی در واقع برنامه های مرتبط با موضوع مهدویت را در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج