کنفرانس جامعه شناسی تاریخی با محوریت بررسی و نقد آثار همایون کاتوزیان در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها کنفرانس جامعه شناسی تاریخی، با محوریت بررسی و نقد آثار پروفسو همایون کاتوزیان را با حضور هماوین کاتوزیان و دیگر جامعه شناسان برگزار می کند.

این نشست چهارشنبه ۴ اسفند از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸ در محل سالن میرحسینی واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج