محمدرضا جعفری‌جلوه طی حکمی بهزاد عادلی را به عنوان سرپرست گروه امور اجتماعی این شبکه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو با عنایت به رویکرد جدید این شبکه که تحول در گروه های تخصصی برنامه ساز را اقتضا می کند و نیز سوابق و تجارب بهزاد عادلی، وی را به عنوان سرپرست گروه امور اجتماعی شبکه دو منصوب کرد. در این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب شما در عرصه های گوناگون رسانه، بدینوسیله به عنوان سرپرست گروه امور اجتماعی شبکه دو سیما منصوب می شوید. تغییر ساختار فراروی و رویکرد جدید این شبکه در حیطه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به مثابه شبکه عمومی با عنوان شبکه زندگی تحول در گروه های تخصصی برنامه ساز را اقتضا می کند. اجمالا و در حال حاضر توجه به اصلی ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی مد نظر است. مسائلی از قبیل الگوی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، آسیب های اجتماعی، اخلاقیات، تنوع قومی، رفتارهای اجتماعی و... امید است در پرتو توجهات حضرت ولی عصر (عج) و توجه خاص به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این مهم موید و منصور باشید.»