مرتضی میرباقری معاون رییس سازمان صدا و سیما در امور سیما، در حکمی عبدالکریم خیامی را به سمت رئیس مرکز طرح و برنامه این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون سیمای رسانه ملی در حکم جدیدی عبدالکریم خیامی را به سمت رییس مرکز طرح و برنامه سیما منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در رسانه ملی، به موجب این حکم به سمت «رئیس مرکز طرح و برنامه سیما» منصوب می شوید.

با توجه به ساختار جدید مرکز که بیانگر ارتقاء جایگاه طرح و برنامه، نظارت محتوایی برنامه ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در سیما است، مأموریت جنابعالی ساماندهی، هماهنگی و تقویت امور طرح و برنامه، ارزیابی و نظارت برنامه های حوزه سیما و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مرتبط با مأموریت سیما به منظور تحقق سیاست ها و اهداف رسانه ملی در مهندسی و مدیریت پیام است..

اهم وظایف کلی شما بدین شرح است:

۱. پیگیری برای تدوین نهایی ساختار مرکز.

۲. تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما بر اساس راهبردهای رسانه و سیاست های کلان سازمان.

۳. تبیین اهداف و اولویت های برنامه ای هر یک از شبکه ها و مراکز برنامه ساز سیما و تفکیک نقش آن ها با توجه به مأموریت های تعریف شده.

۴. ابلاغ سیاست ها، اصول و ضوابط تولید و پخش معاونت سیما به شبکه ها و مراکز برنامه ساز سیما.

۵. تهیه و تدوین شاخص های قابل اندازه گیری تولید به تفکیک طبقه و ساختار.

۶. تعامل با معاونت برنامه ریزی و منابع مالی سازمان در زمینه تهیه و تدوین راهبردها و سیاست های برنامه ای.

۷. تطبیق و بررسی تخصصی طرح های غیرنمایشی حوزه سیما و صدور مجوز تولید.

۸. ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما و ارائه نتایج آن به معاونت و شبکه های مربوطه.

۹. نیازسنجی پژوهش ها از نظر محتوا، ساختار، طبقه و هدف با همکاری شبکه ها و مراکز سیما.

۱۰. سفارش پژوهش و مطالعات مورد نیاز سیما به مرکز پژوهش و سنجش افکار و سایر مراجع سازمانی.

۱۱. هماهنگی و تعامل روشمند با مدیریت های طرح و برنامه شبکه ها و مراکز برنامه ساز

بر خود فرض می دانم از زحمات گرانقدر جناب آقای دکتر محمدمهدی قاسمی برای ساماندهی آن اداره کل در ساختار جدید، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. توفیق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستارم.»